Bộ luật Tố tụng dân sự

Bộ luật tố tụng dân sự - Khái quát Bộ luật tố tụng dân sự - Khái quátBộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án dân sự và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc dân sự; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Toà án; thi hành án dân sự... >>chi tiết
Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫnBộ luật tố tụng dân sự được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng dân sự trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đối với mọi hoạt động tố tụng dân sự do cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tiến hành ở nước ngoài; đối với việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài;... >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan