Repo chứng khoán

Repo chứng khoán Hoạt động mua bán chứng khoán có kỳ hạn (REPO) tại Việt Nam đã được thực hiện trong những năm gần đây nhưng chưa được các nhà đầu tư biết đến và sử dụng rộng rãi. Để tạo tính thanh khoản cho các loại chứng khoán, các công ty chứng khoán đưa ra nghiệp vụ REPO để mua có kỳ hạn các loại chứng khoán này nhằm mục đích tạo cho khách hàng có thêm nguồn vốn để mở rộng danh mục đầu tư của mình. 
Tổng quan về hoạt động Repo chứng khoán Tổng quan về hoạt động Repo chứng khoánỞ Việt Nam, khi thị trường chứng khoán đang sôi động, tính thanh khoản cao, nhiều công ty chứng khoán đã chào bán một dịch vụ mới cho các nhà đầu tư tại Việt Nam là dịch vụ repo chứng khoán >>chi tiết
Quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động Repo chứng khoán Quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động Repo chứng khoánHiện nay, pháp luật chưa có quy định điều chỉnh về hoạt động repo chứng khoán >>chi tiết
Hợp đồng Repo chứng khoán Hợp đồng Repo chứng khoánHoạt động repo chứng khoán được thực hiện giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán thông qua hợp đồng repo chứng khoán. >>chi tiết
So sánh hoạt động Repo chứng khoán với cho vay cầm cố chứng khoán So sánh hoạt động Repo chứng khoán với cho vay cầm cố chứng khoánHoạt động repo chứng khoán có những điểm khác biệt so với hoạt động cho vay cầm cố chứng khoán thông thường >>chi tiết
Hoạt động Repo cổ phiếu Hoạt động Repo cổ phiếuHiện nay, trên thị trường chứng khoán, có nhiều Công ty chứng khoán đã thực hiện loại hình giao dịch repo cổ phiếu với nhà đầu tư >>chi tiết
Các vấn đề về hoạt động Repo trái phiếu Các vấn đề về hoạt động Repo trái phiếuRepo trái phiếu là một trong những hoạt động mua bán chứng khoán có kỳ hạn đang được các công ty chứng khoán giao dịch trên thị trường >>chi tiết
Tính ưu việt của hoạt động Repo chứng khoán Tính ưu việt của hoạt động Repo chứng khoánVới tính linh hoạt của mình, Repo chứng khoán được coi là một đòn bẩy về tài chính trên thị trường chứng khoán  >>chi tiết
Những bất cập, hạn chế của hoạt động Repo chứng khoán Những bất cập, hạn chế của hoạt động Repo chứng khoánRepo chứng khoán là hoạt động đang được các công ty chứng khoán, các nhà đầu tư áp dụng một cách rầm rộ trên thị trường chứng khoán >>chi tiết
Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động Repo chứng khoán Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động Repo chứng khoánNhằm tránh rủi ro cho các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán và giúp hoạt động repo chứng khoán phát triển ổn định, cần có những giải pháp cụ thể >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan