Tư vấn pháp luật thường xuyên bằng văn bản theo vụ việc

Đánh giá chất lượng tư vấn vụ việc bằng văn bản Đánh giá chất lượng tư vấn vụ việc bằng văn bản
Nhằm nâng cao chất lượng tư vấn vụ việc bằng văn bản theo yêu cầu, tạo cơ sở cho khách hàng được thụ hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí với chất lượng tốt nhất đồng thời tạo cơ sở để HSLAWS tự đánh giá chất lượng tư vấn của mình.
>>chi tiết
Bảo mật thông tin vụ việc và khách hàng Bảo mật thông tin vụ việc và khách hàngBảo mật thông tin vụ việc và khách hàng là một trong những nguyên tắc đạo đức của người luật sư trong quan hệ giữa luật sư và khách hàng. Nghĩa vụ bảo mật của luật sư phát sinh ngay khi tiếp xúc và nghe khách hàng trình bày, mặc dù sau đó có thể luật sư không nhận thực hiện vụ việc của khách hàng. Nghĩa vụ bảo mật vẫn được áp dụng sau khi vụ việc đã kết thúc. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan