Tư vấn chuyên môn về cơ cầu tổ chức Doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức và phương án quản lý của Doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức và phương án quản lý của Doanh nghiệp
Tổ chức cơ cấu công ty phải đảm bảo cho công ty được tổ chức theo một hình thức có thể làm tăng khả năng thực hiện các chức năng đã định của công ty. Cơ cấu tổ chức công ty gồm có 3 cấp độ: cấp độ cơ cấu vĩ mô, cấp độ vi mô, hệ thống bổ trợ. Công ty sẽ không thực hiện có hiệu quả các chức năng của mình nếu 3 cấp cơ cấu này không được thiết lập một cách đúng mức để hỗ trợ cho hoạt động của công ty.
>>chi tiết
Chuyển đổi hệ thống quản lý, phân cấp trách nhiệm Chuyển đổi hệ thống quản lý, phân cấp trách nhiệm“Hệ thống quản lý là tập hợp các yếu tố có liên quan lẫn nhau hay tương tác để thiết lập chính sách, mục tiêu và để đạt được mục tiêu đó” (Tiêu chuẩn ISO 9000:2005). Một hệ thống quản lý của một tổ chức có thể bao gồm các hệ thống quản lý khác nhau như hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý tài chính, hệ thống quản lý môi trường… >>chi tiết
Xây dựng hệ thống quản lý Công ty mẹ- Công ty con Xây dựng hệ thống quản lý Công ty mẹ- Công ty con
Hiện nay, mô hình quản lý công ty mẹ-công ty con đang trở nên phổ biến ở Việt Nam, cả trong doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân. Mô hình quản lý công ty mẹ-công ty con có nhiều ưu điểm cả về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý, đặc biệt là đối với những nhóm doanh nghiệp có qui mô lớn như các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia và đa quốc gia.
>>chi tiết
Hệ thống hóa các văn bản quản lý của doanh nghiệp Hệ thống hóa các văn bản quản lý của doanh nghiệpTrong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp luôn có rất nhiều những văn bản pháp lý nội bộ từ cấp công ty cho đến các phòng ban, các hồ sơ, tài liệu này là một loại tài sản của doanh nghiệp, có tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý và sản xuất của doanh nghiệp... >>chi tiết
Phân tích chức năng nhiệm vụ các bộ phận và sự phối kết hợp Phân tích chức năng nhiệm vụ các bộ phận và sự phối kết hợp
Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động thì nhà quản lý cần chú trọng đến việc xây dựng cơ cấu tổ chức công ty, đặc biệt là xác định vai trò và vị trí của các bộ phận, phòng ban. Đó là việc lập trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận trong quá trình vận hành, hoạt động của công ty.
>>chi tiết
Yêu cầu cho vị trí công tác, Mô tả công việc cho các chức danh Yêu cầu cho vị trí công tác, Mô tả công việc cho các chức danh
Khi một doanh nghiệp tuyển dụng lao động, quản lý nhân sự phải xây dựng những yêu cầu, tiêu chuẩn cho các vị trí công tác và lập bản mô tả những công việc cần phải thực hiện đối với vị trí đó.

>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan