Luật Thuế Môn Bài

Luật Thuế Môn Bài
Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
Quy Định Về Bậc Thuế Môn Bài Quy Định Về Bậc Thuế Môn Bài
Quy định về mức thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thể và đối với doanh nghiệp theo thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ tài chính 


>>chi tiết
Miễn Giảm Thuế Môn Bài Miễn Giảm Thuế Môn Bài
Căn cứ theo Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành về việc miễn, giảm thuế môn bài.
>>chi tiết
Đối Tượng Nộp Thuế Môn Bài Đối Tượng Nộp Thuế Môn Bài
 Căn Cứ theo  thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn  về việc điều chỉnh mức thuế môn bài như sau:
>>chi tiết
Luật  Thuế  Môn  Bài Luật Thuế Môn BàiThuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan