Luật sư án lao động

Luật sư án lao động

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp giữa tập thể lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.
 
Các hoạt động của luật sư án lao động:
 
1. Tư vấn, thu thập hồ sơ.
 
- Tư vấn quyền khởi kiện tranh chấp lao động;
 
- Tư vấn thủ tục hòa giải tranh chấp lao động;
 
- Tư vấn thời hiệu khởi kiện vụ án lao động;
 
- Xác định căn cứ giải quyết tranh chấp lao động.
 
2. Thu thập chứng cứ có lợi cho khách hàng, lập phương án giải quyết vụ việc.
 
Chứng cứ là những gì có thật được đương sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức khác giao nộp cho Tòa án hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục tố tụng mà Tòa án dùng làm căn cứ để xác định yêu cầu hoặc sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp hay không cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ việc.
 
Luật sư thu thập những chứng cứ và sử dụng phù hợp, tùy thuộc vào đương sự là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
 
3. Tham gia thương thuyết đàm phán, hòa giải trong vụ án lao động.
 
4. Soạn đơn khởi kiện, lập luận cứ bảo vệ, tham gia tranh tụng tại Tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
 
5. Hỗ trợ người lao động trong quá trình thi hành án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
 
- Tư vấn trình tự, thủ tục yêu cầu Thi hành án;
 
- Soạn thảo, hướng dẫn soạn thảo Đơn đề nghị Thi hành án;
 
- Đại diện đương sự, tham gia hòa giải, hỗ trợ pháp lý cho đương sự trong giai đoạn Thi hành án.

Các dịch vụ cơ bản:
                     
                     2. Luật sư bào chữa trong vụ án Hình sự;
                     4. Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính;
                     5. Luật sư trong vụ án Lao động, Tranh chấp lao động;
 


 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666 


Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   S3DMD0
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan

Trang: 1 2