Kết hôn với người nước ngoài

Kết hôn với người nước ngoài
 Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài là quan hệ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam; giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.
 
Xã hội ngày càng phát triển, các mối quan hệ giữa con người không chỉ trong một không gian trật hẹp như làng, xã, khu vực địa lý, trong cùng đất nước Việt Nam nữa. Sự mở rộng, giao lưu hợp tác giữa con người với con người, giữa cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức còn vươn rộng ra tầm quốc tế. Chính vì vậy, quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài ngày nay được đề cập khá nhiều trong đời sống.
 
Các quy định của pháp luật về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài quy định tại Chương XI Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và được cụ thể hóa tại Nghị định 68/2002/NĐ-CP hướng dẫn luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Thông tư 07/2002 /TT-BTP hướng dẫn Nghị định 68/2003/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Nghị định 69/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2002/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
 
Sau hơn 10 năm kể từ khi các quy định pháp luật của Việt Nam về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài ra đời, các văn bản pháp luật đã được nghiên cứu để hoàn thiện hơn và phù hợp với thực tế. Nghị định 24/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có hiệu lực ngày 15/5/2013 thay thế Nghị định 68/2002/NĐ-CP và Nghị định 69/2006/NĐ-CP có những quy định mới về thủ tục đăng ký kết hôn, và cũng thêm một số trường hợp phải bổ sung hồ sơ khi đăng ký kết hôn. Nghị định này ra đời đã đơn giản hóa hơn thủ tục so với Nghị định cũ và cũng tăng cường tính chặt chẽ về nhân thân của người đăng ký hết hôn đảm bảo nguyên tắc một vợ một chồng của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Dịch vụ Tư vấn luật Hôn nhân gia đình là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS, với dịch vụ này, Khách hàng có thể được các luật sư, chuyên viên tư vấn một cách nhanh nhất và cụ thể chi tiết nhất.
 

 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 

Các từ có liên quan đến bài viết: Kết hôn với người nước ngoài

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   JT6KD2
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan

Trang: 1 2