Đại diện pháp luật cho Cá nhân - Hộ gia đình

Đại diện pháp luật cho Cá nhân - Hộ gia đình

HSLAWS cung cấp dịch vụ đại diện cá nhân - hộ gia đình, tư vấn pháp luật cho cá nhân hộ gia đình, đại diện cho cá nhân - hộ gia đình thực hiện ủy quyền giải quyết...
HSLAWS cung cấp dịch vụ đại diện cho cá nhân - hộ gia đình thực hiện ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật, thủ tục hành chính, các tranh chấp hợp đồng, tranh chấp đất đai, các vấn đề liên quan đến phân chia di sản thừa kế
 
 
                         1. Đại diện thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng
                         3. Bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đương sự trước Tòa
                         4. Lập, lưu giữ, công bố di chúc
                         5. Đại diện khởi kiện, nộp đơn thư khiếu nại tố cáo
Đại diện thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước Đại diện thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - chuyên gia tư vấn pháp luật cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình. HSLAWS đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính, đại diện nộp đơn thư khiếu nại, tố cáo....
 

>>chi tiết
Đại diện khởi kiện, nộp đơn thư khiếu nại tố cáo Đại diện khởi kiện, nộp đơn thư khiếu nại tố cáo
 
HSLAWS - Tư vấn pháp luật thường xuyên cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình. HSLAWS đại diện khách hàng khởi kiện, đại diện nộp đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng... 
>>chi tiết
Lập, lưu giữ, công bố di chúc Lập, lưu giữ, công bố di chúc
 
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tự hào là một trong số những văn phòng luật sư hàng đầu. HSLAWS tư vấn, cung cấp dịch vụ liên quan tới thừa kế như: Lập di chúc, lưu giữ di chúc và công bố di chúc
>>chi tiết
Bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đương sự trước Tòa Bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đương sự trước Tòa
 
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại Tòa án các cấp với tư cách là người bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi cho đương sự ...
>>chi tiết
Đại diện giải quyết tranh chấp, yêu cầu bồi thường thiệt hại Đại diện giải quyết tranh chấp, yêu cầu bồi thường thiệt hại
 
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn đất đai, đại diện cho cá nhân, tổ chức giải quyết tranh chấp, yêu cầu bồi thường thiệt hại ...
>>chi tiết
Đại diện thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng Đại diện thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng
 
HSLAWS cung cấp dịch vụ ủy quyền Đại diện đàm phán ký kết hợp đồng cho Khách hàng, với các ưu điểm: đảm bảo tính chất pháp lý của vụ việc; giản tiện thời gian cho Khách hàng; tư vấn hợp đồng, các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành.
 

>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan