Thủ tục hành chính về HN&GĐ không có yếu tố nước ngoài

Thủ tục hành chính về HN&GĐ không có yếu tố nước ngoài
 
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đang từng bước thực hiện cải cách Thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể ...
Mặc dù Việt Nam đang từng bước thực hiện cải cách Thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực để hạn chế thời chi phí cho người dân, nhưng nhiều thủ tục vẫn còn rườm rà, người dân gặp nhiều khó khăn giải quyết công việc. Trong đó, Thủ tục hành chính về Hôn nhân gia đình người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Thời gian vừa qua, Văn phòng luật sư Nam Hà Nôi  nhận được rất nhiều yêu cầu của Khách hàng về việc Tư vấn các Thủ tục hành chính về Hôn nhân gia đình. Một số thủ tục mà HSLAWS thường xuyên tư vấn cho Khách hàng là:
Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Thủ tục cấp lại bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật hiện hành
>>chi tiết
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài
Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài đã có thời gian cư trú ở trong nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam ở trong nước Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam ở trong nước
Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với công dân Việt Nam đang cư trú trong nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục đăng ký khai tử Thủ tục đăng ký khai tử
Thủ tục đăng ký khai tử theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục Đăng ký lại việc tử Thủ tục Đăng ký lại việc tử
Thủ tục đăng ký lại việc tử theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn
 
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục Đăng ký lại việc sinh Thủ tục Đăng ký lại việc sinh
Thủ tục đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục Đăng ký nhận con Thủ tục Đăng ký nhận con
Thủ tục đăng ký nhận con theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Nhận cha/ mẹ/ người giám hộ nhận cha/ mẹ cho con chưa thành niên Nhận cha/ mẹ/ người giám hộ nhận cha/ mẹ cho con chưa thành niên
Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ trong trường hợp cha/ mẹ/ người giám hộ nhận cha/ mẹ cho con chưa thành niên theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ (con đã thành niên nhận cha mẹ) Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ (con đã thành niên nhận cha mẹ)
Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ trong trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục Điều chỉnh sổ đăng ký hộ tịch, giấy tờ hộ tịch khác Thủ tục Điều chỉnh sổ đăng ký hộ tịch, giấy tờ hộ tịch khác
Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục Bổ sung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh Thủ tục Bổ sung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh
Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục Cải chính Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh Thủ tục Cải chính Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh
 
Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thay đổi họ, tên trong Sổ và giấy khai sinh (cho người dưới 14 tuổi) Thay đổi họ, tên trong Sổ và giấy khai sinh (cho người dưới 14 tuổi)Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành. >>chi tiết
Thủ tục Đăng ký khai tử quá hạn Thủ tục Đăng ký khai tử quá hạn
 
 
Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn để được cấp giấy chứng tử theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan