Nhận nuôi con nuôi

Nhận nuôi con nuôi
 
Tại Khoản 3 Điều 8 Luật nuôi con nuôi quy định :" Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng" 
Nhận nuôi con nuôi là một trong những dịch vụ trợ giúp pháp lý của HSLAWS nhằm mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn có một mái ấm gia đình, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. HSLAWS tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi, hồ sơ nhận nuôi con nuôi, đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hành chính
Thủ tục Ghi chú việc công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Thủ tục Ghi chú việc công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôiThủ tục Ghi chú việc công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi theo quy định pháp luật hiện hành. >>chi tiết
Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ
 
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục Đăng ký thay đổi giám hộ Thủ tục Đăng ký thay đổi giám hộ
 
Thủ tục đăng ký thay đổi giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục, thủ tục đăng ký giám hộ Thủ tục, thủ tục đăng ký giám hộ
Thủ tục đăng ký giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
 
Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nhưng cả sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được ...
>>chi tiết
Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi
Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Hồ sơ và Thủ tục pháp lý nhận nuôi con nuôi trong nước Hồ sơ và Thủ tục pháp lý nhận nuôi con nuôi trong nước
 
Thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc nhận con nuôi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc nhận con nuôi
 
Pháp luật quy định về việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc nhận con nuôi.
>>chi tiết
Giám hộ đương nhiên và Giám hộ pháp luật Giám hộ đương nhiên và Giám hộ pháp luật
 
Giám hộ đương nhiên và giám hộ pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
>>chi tiết
Thủ tục nhận con nuôi Thủ tục nhận con nuôi
 
Thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan