Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam

Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam
 
Luật Hôn nhân & Gia đình Việt Nam là đạo luật cơ bản nhằm bảo về các quan hệ gia đình có gắn kết với đạo đức xã hội, kế thừa, phát triển phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc...
 
Luật Hôn nhân & Gia đình Việt Nam là đạo luật cơ bản nhằm bảo về các quan hệ gia đình có gắn kết với đạo đức xã hội, kế thừa, phát triển phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc...
Quốc tịch và thay đổi Quốc tịch trong Hôn nhân Quốc tịch và thay đổi Quốc tịch trong Hôn nhân 
Vấn đề Quốc tịch trong Hôn nhân chỉ được đề cập đến khi Hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc giữ quốc tịch trong hôn nhân giữa công dân Việt Nam với ...
>>chi tiết
Quan hệ tài sản, phân chia, hợp nhất  tài sản trong thời kỳ hôn nhân Quan hệ tài sản, phân chia, hợp nhất tài sản trong thời kỳ hôn nhân
Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về quan hệ tài sản, phân chia, hợp nhất  tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
>>chi tiết
Quan hệ nuôi con nuôi Quan hệ nuôi con nuôi
 

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12  ban hành ngày 17/6/2010 quy định cụ thể về xác lập quan hệ giữa cha mẹ và con, giữa người nhận nuôi và người đượcnhận làm con nuôi. 
>>chi tiết
Quan hệ Hôn nhân Quan hệ Hôn nhân
Theo quy định của  Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 , “Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn”. 
>>chi tiết
Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HN&GĐ Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HN&GĐ
Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình
>>chi tiết
Hệ thống pháp luật về Hôn nhân & Gia đình Việt Nam Hệ thống pháp luật về Hôn nhân & Gia đình Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam rất đa dạng và phong phú với hàng ngàn các văn bản, quy phạm pháp luật. 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan