Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

Gia đình là tế bào của xã hội. Do vậy, dù bất cứ ở giai đoạn phát triển nào, chế độ xã hội nào gia đình luôn được Nhà nước quan tâm tác động bằng chính sách, điều chỉnh bằng pháp luật. Quyền hôn nhân và gia đình của con người cũng được đặt trong tiến trình đó và mang nhiều đặc tính đa dạng.
 
Hệ thống pháp luật Việt Nam rất đa dạng và phong phú với hàng ngàn các văn bản, quy phạm pháp luật. Ở mỗi thời kỳ đều có một hệ thống pháp luật điều chỉnh riêng biệt:
 
Trong thời gian chính quyền Ngô Đình Diệm cầm quyền ở miền nam Việt Nam, chính quyền này đã thông qua hai văn bản pháp luật mang tính pháp điển đó là Luật Gia đình 1959 và Bộ Luật Dân sự năm 1972.
 
Đến năm 1986, đất nước ta hoàn toàn đổi mới, mọi chính sách, quy định cũ không còn phù hợp, Luật Hôn nhân gia đình năm 1986 lại ra đời. Theo Luật này, chế độ về tài sản chung vợ chồng và nhiều vấn đề khác về quan hệ nhân thân cũng còn nhiều hạn chế.
 
Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 ra đời kèm theo là Nghị định số 70/2001/NĐ–CP quy định chi tiết Luật hôn nhân và gia đình là một thành tựu vượt bậc, một sự thay đổi cơ bản gây nhiều tranh cãi về chế định chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 
Quy định về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 và một số văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo nên một sự khác biệt đáng kể so với chế độ tài sản pháp định thuần túy mà chúng ta vẫn thường thấy.
 
Quý khách tham khảo hệ thống văn bản pháp luật về Hôn nhân gia đình tại đây.
 
 
 
       Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
                              Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666  

Các từ có liên quan đến bài viết: Luật Hôn Nhân và Gia đình Việt Nam

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   CQ051M
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan