Văn bản pháp luật đất đai

Văn bản pháp luật đất đai
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội – HSLAWS hợp tác và liên kết với nhiều đơn vị, website cơ sở dữ liệu pháp luật, luôn đảm bảo cập nhật nhanh nhất những văn bản pháp quy mới ban hành.
 
Vì vậy, khách hàng sử dụng dịch vụ của HSLAWS luôn yên tâm vì những giao dịch, hoạt động của mình luôn được đảm bảo đúng pháp luật, tránh được những rủi ro do sử dụng những văn bản đã hết hiệu lực.
 
Ngoài những văn bản pháp luật chuyên ngành do Bộ xây dựng, Bộ công thương, Bộ tài nguyên và môi trường, Bộ giáo dục và đào tạo… ban hành, khách hàng còn có thể cập nhật những thông tin pháp luật do Quốc Hội, Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam… ban hành.
 
Hệ thống văn bản pháp luật về đất đai hiện còn hiệu lực gồm:
 
1. Luật Đất đai năm 2003
 
2. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai
 
3. Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
 
4. Luật Đất Đai năm 2003 và Luật sửa đổi năm 2009
 
5. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010
 
6. Nghị Định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 
7. Nghị định 38/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị Định 181/2004/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
 
8. Thông 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai
 
9. Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
 
10. Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 
11. Thông tư 05/2007/TT-BTNMT hướng dẫn trường hợp được ưu đãi sử dụng đất và quản lý đất đai đối với cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, VH, TDTT, KHCN, môi trường, XH, DS-GĐ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 
12. Quyết định 51/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật
 
13. Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
 
14. Công văn 116/2004/KHXX về việc thực hiện thẩm quyền của Toà án nhân dân theo quy định của Luật Đất đai
 

Các từ có liên quan đến bài viết: Văn bản pháp luật đất đai

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   LJ6DLV
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan