Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong lĩnh vực tố tụng dân sự - Hỏi và đáp

Tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự ở Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc nào Tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự ở Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc nào
Việc tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự giữa Toà án Việt Nam và Toà án nước ngoài được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền.
 
>>chi tiết
Trường hợp nào thẩm quyền xét xử chỉ thuộc về Tòa án Việt Nam Trường hợp nào thẩm quyền xét xử chỉ thuộc về Tòa án Việt Nam
Những vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Toà án Việt Nam,  những vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài.
>>chi tiết
Thẩm quyền của Toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài Thẩm quyền của Toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
Thẩm quyền của Toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.
>>chi tiết
Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của công dân nước ngoài Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của công dân nước ngoài
Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của công dân nước ngoài, người không quốc tịch được xác định như sau, theo pháp luật của nước.
>>chi tiết
Quyền, nghĩa vụ tố tụng Cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài khi tham gia tố tụng Quyền, nghĩa vụ tố tụng Cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài khi tham gia tố tụng
Theo Điều 406 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 quy định thì. Công dân nước ngoài, người không quốc tịch, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế.
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài Quy định của pháp luật về vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
Theo Điều 405 khoản 2 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài là vụ việc dân sự có ít nhất một trong các đương sự là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan