Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong lĩnh vực sở hữu, thừa kế - Hỏi và đáp

Nghị Quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở Nghị Quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở
Ngày 27/7/2006, Uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 quy định về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập.
>>chi tiết
Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 để giải quyết các tranh chấp phát sinh Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 để giải quyết các tranh chấp phát sinh
Theo Điều 39 Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11, việc áp dụng các quy định của Nghị quyết này trong quá trình giải quyết các tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 07/01/1991.
>>chi tiết
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
Theo Điều 36 Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được xác lập quyền sở hữu nhà ở khi có các giấy tờ sau đây.
 
>>chi tiết
Trường hợp đã bán nhà ở có đồng thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài Trường hợp đã bán nhà ở có đồng thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Theo Điều 40 Nghị Quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11, đối với những trường hợp đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực (ngày 01/9/2006),  nhà ở đã...
 
>>chi tiết
Xác lập QSH nhà ở người VN định cư ở nước ngoài đối với di sản là nhà ở trong nước Xác lập QSH nhà ở người VN định cư ở nước ngoài đối với di sản là nhà ở trong nước
Theo Điều 22 Nghị Quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11, vấn đề thừa kế trong trường hợp này sẽ được giải quyết theo 2 trường hợp.
>>chi tiết
Trường hợp được áp dụng việc cấp GCN nhà ở theo NQ số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 Trường hợp được áp dụng việc cấp GCN nhà ở theo NQ số 1037/2006/NQ-UBTVQH11
Theo Điều 1 Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11, nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà đã thực hiện 7 loại giao dịch dân sự.
>>chi tiết
Đòi lại nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi cho cơ quan mượn Đòi lại nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi cho cơ quan mượn
Trong trường hợp này, việc lấy lại nhà thực hiện như trường hợp bên cho mượn, bên cho ở nhờ nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; bên mượn, bên ở nhờ nhà ở thường trú tại Việt Nam.
>>chi tiết
Trường hợp nhà ở thuê, mượn đang được sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh Trường hợp nhà ở thuê, mượn đang được sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh
Theo Điều 30 Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11, trường hợp nhà ở thuê, mượn đang được sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia.
 
>>chi tiết
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài cho cơ quan, tổ chức mượn, thuê nhà làm trụ sở làm việc Người Việt Nam định cư ở nước ngoài cho cơ quan, tổ chức mượn, thuê nhà làm trụ sở làm việc
Trường hợp này, chủ nhà được nhận lại nhà. Việc nhận lại nhà ở được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Nghị quyết số: 1037/2006/NQ-UBTVQH11.
 
>>chi tiết
Trường hợp người giữ nhà đã quản lý ngôi nhà đó trên 30 năm thì có phải trả lại không Trường hợp người giữ nhà đã quản lý ngôi nhà đó trên 30 năm thì có phải trả lại không
Theo quy định của pháp luật, nếu đã là ủy quyền quản lý thì dù cho người quản lý nhà ở đó đã quản lý trên 30 năm vẫn phải giao lại nhà cho chủ sở hữu theo đúng quy định của Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11.
>>chi tiết
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh không có giấy ủy quyền Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh không có giấy ủy quyền
Nếu không có hợp đồng giao dịch bằng văn bản thì phía người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải chứng minh là có giao dịch trong thực tế hoặc phía người đang quản lý.
>>chi tiết
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có ủy quyền cho người khác quản lý nhà ở Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có ủy quyền cho người khác quản lý nhà ở
Theo Điều 23 Nghị Quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về ủy quyền quản lý nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
>>chi tiết
Đối tượng nào được cấp GCN sở hữu nhà ở theo Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 Đối tượng nào được cấp GCN sở hữu nhà ở theo Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11
 Theo Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 có 4 đối tượng được cấp giấy chứng nhận là.
>>chi tiết
Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài chỉ được hưởng giá trị của nhà ở Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài chỉ được hưởng giá trị của nhà ở
Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các diện sau đây được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở tại Việt Nam.
 
>>chi tiết
Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở tại Việt Nam Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở tại Việt Nam
Theo Điều 71 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có được thuê nhà ở tại Việt Nam.
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan