Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong lĩnh vực lao động, hành nghề - Hỏi và đáp

Xử lý vi phạm với tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài, công ty Luật nước ngoài tại Việt Nam Xử lý vi phạm với tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài, công ty Luật nước ngoài tại Việt Nam
Điều 90 Luật Luật sư năm 2006 quy định tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam vi phạm quy định của Luật này.
>>chi tiết
Gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài Gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài
Điều 82 Luật Luật sư năm 2006 quy định về việc cấp, gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài.
 
>>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ của Luật sư nước ngoài Quyền và nghĩa vụ của Luật sư nước ngoài
Điều 77 Luật Luật sư năm 2006 quy định về quyền và nghĩa vụ của Luật sư nước ngoài.
>>chi tiết
Phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài Phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài
Điều 76 Luật Luật sư năm 2006 quy định về phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài.
>>chi tiết
Hình thức hành nghề của luật sư nước ngoài Hình thức hành nghề của luật sư nước ngoài
Điều 75 Luật Luật sư năm 2006 quy định về hình thức hành nghề của luật sư nước ngoài.
>>chi tiết
Điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài Điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài
Điều 74 Luật Luật sư năm 2006 quy định về điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài.
>>chi tiết
Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Điều 81 Luật Luật sư năm 2006 quy định về chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
>>chi tiết
Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký chi nhánh, công ty luật nước ngoài Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Điều 80 Luật Luật sư năm 2006 quy định về việc thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
>>chi tiết
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Điều 79 Luật Luật sư năm 2006 quy định về việc đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
>>chi tiết
Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Theo Điều 78 Luật Luật sư năm 2006 quy định về việc cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
>>chi tiết
Quyền, nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Quyền, nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Điều 73 Luật Luật sư năm 2006 quy định về quyền, nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
>>chi tiết
Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
Điều 70 Luật Luật sư năm 2006 quy định về Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.
 
>>chi tiết
Công ty luật nước ngoài Công ty luật nước ngoài
Điều 72 Luật Luật sư năm 2006 quy định về công ty luật nước ngoài.
>>chi tiết
Hình thức hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Hình thức hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
Điều 69 Luật Luật sư năm 2006 quy định về hình thức hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan