Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong lĩnh vực cư trú, đi lại - Hỏi và đáp

Người VN ở nước ngoài nhập, xuất cảnh qua cửa khẩu VN được phép mang bao nhiêu tiền Người VN ở nước ngoài nhập, xuất cảnh qua cửa khẩu VN được phép mang bao nhiêu tiền
Theo quy định tại Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN ngày 10/10/1998 và Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN ngày 27/6/2005 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì.
>>chi tiết
Thời gian tạm trú của người nhập cảnh vào Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực Thời gian tạm trú của người nhập cảnh vào Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực
 Theo Điều 6 Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg, người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực, được tạm trú tại Việt Nam không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh.
>>chi tiết
Trường hợp nào Giấy miễn thị thực sẽ bị hủy Trường hợp nào Giấy miễn thị thực sẽ bị hủy
Người được cấp Giấy miễn thị thực sau đó nếu phát hiện những vấn đề không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quy chế này sẽ bị hủy Giấy miễn thị thực.
>>chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực
Theo Điều 4 Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg, hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực gồm.
>>chi tiết
Cơ quan nào được cấp Giấy miễn thị thực và giá trị của Giấy miễn thị thực Cơ quan nào được cấp Giấy miễn thị thực và giá trị của Giấy miễn thị thực
Theo Điều 3 Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực gồm.
>>chi tiết
Những đối tượng nào không được miễn thị thực Những đối tượng nào không được miễn thị thực
Theo Điều 2 Quyết định số  135/2007/QĐ-TTg, những đối tượng sau không được miễn thị thực.
>>chi tiết
Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn...
 
>>chi tiết
Trường hợp trục xuất người nước ngoài khỏi Việt Nam Trường hợp trục xuất người nước ngoài khỏi Việt Nam
Điều 17 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP quy định. Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền ra quyết định trục xuất người nước ngoài trong những trường hợp.
>>chi tiết
Giải quyết thường trú cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam Giải quyết thường trú cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam
Các trường hợp được xét cho thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định rõ tại Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.
>>chi tiết
Người nước ngoài được phép cư trú, đi lại ở khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam Người nước ngoài được phép cư trú, đi lại ở khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam
Theo Điều 12 Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan