Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng và mất quốc tịch Việt Nam - Hỏi và đáp

Quốc tịch cho người không có quốc tịch mà không đủ giấy tờ về nhân thân Quốc tịch cho người không có quốc tịch mà không đủ giấy tờ về nhân thân
Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và Chỉ thị 31/2008/CT-TTg ngày 20/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết tình trạng di cư tự do...
 
>>chi tiết
Thủ tục tước quốc tịch Việt Nam đối với người nước ngoài Thủ tục tước quốc tịch Việt Nam đối với người nước ngoài
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố cáo về hành vi quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh...
>>chi tiết
Người nước ngoài đã được nhập quốc tịch Việt Nam bị tước quốc tịch Việt Nam Người nước ngoài đã được nhập quốc tịch Việt Nam bị tước quốc tịch Việt Nam
Theo Điều 31 khoản 2 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định thì người đã nhập quốc tịch Việt Nam dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam...
 
>>chi tiết
Hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với người nước ngoài Hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với người nước ngoài
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố cáo về hành vi quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có...
 
>>chi tiết
Trường hợp bị hủy bỏ quyết định nhập quốc tịch Việt Nam Trường hợp bị hủy bỏ quyết định nhập quốc tịch Việt Nam
Theo Điều 33 Luật Quốc Tịch Việt Nam năm 2008 quy định thì những trường hợp sau sẽ bị hủy bỏ quyết định nhập quốc tịch Việt Nam.
>>chi tiết
Xin nhập quốc tịch Việt Nam đối với người không quốc tịch Xin nhập quốc tịch Việt Nam đối với người không quốc tịch
Theo Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định thì người không quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ...
>>chi tiết
Thủ tục giải quyết hồ sơ cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam Thủ tục giải quyết hồ sơ cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam
Theo quy định tại điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú.
>>chi tiết
Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam
Theo Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định,  hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây.
 
>>chi tiết
Người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải có các điều kiện gì Người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải có các điều kiện gì
Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam.
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan