Giấy phép về Văn hóa, Quảng cáo

Giấy phép về Văn hóa, Quảng cáo
 
Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập, vai trò văn hóa càng trở nên quan trọng. Chính vì vậy, các sản phẩm văn hóa...
Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập, vai trò văn hóa càng trở nên quan trọng. Chính vì vậy, các sản phẩm văn hóa luôn được chăm chút để đảm bảo tính định hướng nền văn hóa mới. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm văn hóa có chất lượng cao, thẩm mỹ tốt, vẫn còn tồn tại không ít các loại văn hóa phẩm xấu, độc hại tác động tiêu cực đến một bộ phận công chúng, nhất là giới trẻ.
 
Để giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp từ cha ông để lại, nhà nước yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy phép đáp ứng các điều kiện nhất định mới được tiến hành sản xuất kinh doanh các loại văn hóa phẩm đó. Nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép nhanh chóng, HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp các Giấy phép về Văn hóa, Quảng cáo.
 

Giấy phép hoạt động tổ chức lễ hội Giấy phép hoạt động tổ chức lễ hộiLễ hội là một trong những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam. Trải qua các thời kì xây dựng, đấu tranh và bảo vệ đất nước, hoạt động lễ hội ngày càng phát triển góp phần nâng cao tinh thần yêu nước. >>chi tiết
Giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật Giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật
Biểu diễn nghệ thuật là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tạo các chương trình vui chơi giải trí cho nhân dân. Hoạt động này cũng phải chịu sự giám sát quản lý của nhà nước.
 
>>chi tiết
Giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế Giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế
Quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa có tác dụng kích thích nhãn quan của người tiêu dùng. Đối với các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, cần phải có giấy phép.
>>chi tiết
Giấy phép quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực nông nghiệp Giấy phép quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực nông nghiệp
Nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp vì thế nông nghiệp luôn là một ngành kinh tế được nhà nước quan tâm và định hướng phát triển ổn định.
>>chi tiết
Giấy phép thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính Giấy phép thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính
Quảng cáo là những hoạt động kích thích, vận động người tiêu dùng sử dụng một số loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Các cá nhân, tổ chức muốn xin cấp giấy phép quảng cáo trên mạng thông tin máy tính phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan