Giấy phép về lĩnh vực Y tế

Giấy phép về lĩnh vực Y tế
 
Con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của quá trình phát triển kinh tế xã hội mà sức khỏe là một yếu tố quan trọng tạo nên một con người có ích cho xã hội. Với chức năng bảo vệ...
Thủ tục xin cấp Giấy phép về lĩnh vực Y tế là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS. Bên cạnh đó, HSLAWS còn tư vấn thủ tục thành lập thành lập bệnh viện tư nhân, phòng khám chữa bệnh tư nhân, đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Điều kiện và trình tự thành lập bệnh viện đa khoa tư nhân Điều kiện và trình tự thành lập bệnh viện đa khoa tư nhânLuật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và các văn bản hướng dẫn có quy định về điều kiện và trình tự thành lập bệnh viện đa khoa tư nhân như sau: >>chi tiết
Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền
Bài thuốc gia truyền là bài thuốc kinh nghiệm lâu đời của dòng tộc, gia đình truyền lại, có hiệu quả điều trị với một bệnh nhất định, có tiếng ở trong vùng. Sở Y tế tiến hành cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Theo quy định của pháp luật thì các cơ sở khám, chữa bệnh muốn hoạt động thì phải có giấy phép. Việc cấp giấy phép hoạt động được quy định tại thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011.
>>chi tiết
Chứng chỉ hành nghề  khám bệnh, chữa bệnh Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 
Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho người Việt Nam được quy định chi tiết tại Thông tư 41/2011/TT-BYT...
>>chi tiết
Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân
Theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế, người nào hoạt động trong lĩnh vực y học cổ truyền phải có chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
>>chi tiết
Giấy phép tiếp nhận đăng ký quảng cáo khám, chữa bệnh Giấy phép tiếp nhận đăng ký quảng cáo khám, chữa bệnh
Quảng cáo khám chữa bệnh là việc quảng bá các loại hình, dịch vụ khám chữa bệnh của tổ chức, cá nhân. Việc quảng cáo khám chữa bệnh phải đúng với chất lượng của dịch vụ.
         
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan