Giấy phép về Hoạt động Điện lực

Giấy phép về Hoạt động Điện lực
 
Điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực được quy định cụ thể trong Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/09/2006
 

Điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực được quy định cụ thể trong Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/09/2006 và quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/07/2008. Với mục đích hỗ trợ các tổ chức trong nước và ngoài nước thực hiện thủ tục xin các loại giấy phép hoạt động điện lực nhanh chóng, chính xác, HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn tiện ích bao gồm:
 
 
 
 
Giấy phép tư vấn giám sát thi công các công trình điện đến 35KV Giấy phép tư vấn giám sát thi công các công trình điện đến 35KV
 
Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình điện, tùy theo trình độ năng lực chuyên môn, có thể đăng ký hoạt động cho một hoặc nhiều loại công trình điện...
>>chi tiết
Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn
 
Thủ tục cấp giấy phép Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương được thực hiện theo quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ...
>>chi tiết
Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện với quy mô cấp điện áp đến 35KV Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện với quy mô cấp điện áp đến 35KV
 
Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng điện, tuỳ theo trình độ năng lực chuyên môn, có thể đăng ký hoạt động trong một hoặc nhiều phạm vi chuyên môn ...
>>chi tiết
Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn
 
Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp ...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan