Giấy phép trong lĩnh vực tài chính - Ngân hàng

Giấy phép trong lĩnh vực tài chính - Ngân hàng
 
Thủ tục cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực Ngân hàng là một thủ tục không hề đơn giản. Hàng loạt điều kiện được đặt ra ...
Với mục tiêu trợ giúp pháp lý cho các tổ chức đang có nhu cầu thành lập Ngân hàng hoặc các Tổ chức tín dụng, HSLAWS cung cấp cho quý khách những nội dung liên quan đến trình tự thực hiện, hồ sơ thành lập Ngân hàng cũng như cung cấp cho quý khách hệ thống các biểu mẫu liên quan đến trình tự, thủ tục xin cấp các loại giấy phép liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần
Theo quy định của pháp luật, việc thành lập và hoạt động của công ty tài chính cổ phần phải được sự đồng ý của NHNN Việt Nam.
>>chi tiết
Giấy phép thành lập Công ty cho thuê tài chính không phải là Công ty cho thuê tài chính cổ phần Giấy phép thành lập Công ty cho thuê tài chính không phải là Công ty cho thuê tài chính cổ phần
Công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam. Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính là cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP. Dư nợ cho thuê tài chính phải chiếm tối thiểu 70% tổng dư nợ cấp tín dụng. ( theo điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP)
>>chi tiết
Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh ngân hàng 100% vốn nước ngoài Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh ngân hàng 100% vốn nước ngoài
Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là ngân hàng thương mại được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.
>>chi tiết
Giấy phép tổ chức và hoạt động Công ty tài chính không phải là Công ty tài chính cổ phần Giấy phép tổ chức và hoạt động Công ty tài chính không phải là Công ty tài chính cổ phần
Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
>>chi tiết
Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh ở Việt Nam.
>>chi tiết
Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng.
>>chi tiết
Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại Cổ phần Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại Cổ phần
Ngân hàng thương mại cổ phần là ngân hàng thương mại được thành lập, tổ chức và hoạt động  dưới hình thức công ty cổ phần.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan