Giấy phép Lao động và hoạt động Dạy nghề

Giấy phép Lao động và hoạt động Dạy nghề
 
Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, giấy phép thành lập trường dạy nghề là một dịch vụ thế mạnh của Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội...
Hiện nay, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, người lao động các quốc gia có điều kiện giao lưu trao đổi với nhau nhiều hơn. Song song với đó là nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ người lao động phục vụ cho nhu cầu kinh doanh - sản xuất ngày càng tăng của nền kinh tế.
 
Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, giấy phép thành lập trường dạy nghề là một dịch vụ thế mạnh của Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội. HSLAWS tư vấn và đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thủ tục cấp giấy phép thành lập trường đào tạo nghề trong nước và Quốc tế tại Việt Nam.
Giấy phép hoạt động dạy nghề Giấy phép hoạt động dạy nghề

Đăng ký hoạt động dạy nghề nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng dạy nghề, đảm bảo cho hoạt động dạy nghề được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật... 
>>chi tiết
Giấy phép lao động Giấy phép lao động
 
Một trong những điều kiện để lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam là phải có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan