Luật sư bảo vệ quyền lợi đương sự - thủ tục Trọng tài Kinh tế

Tư vấn điều khoản hợp đồng Kinh tế - Thương mại Tư vấn điều khoản hợp đồng Kinh tế - Thương mại
Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng ...nên việc tư vấn các điều khoản của Hợp đồng Kinh tế - Thương mại có ý nghĩa rất quan trọng.
>>chi tiết
Tư vấn điều khoản hợp đồng có yếu tố nước ngoài Tư vấn điều khoản hợp đồng có yếu tố nước ngoài
Khi các hợp đồng có yếu tố nước ngoài được kí kết, luật sư sẽ thực hiện nghiên cứu và đưa ra các hình thức tư vấn cụ thể. Việc tư vấn điều khoản hợp đồng cũng thể hiện bằng việc soạn thảo hợp đồng ... 
 

>>chi tiết
Tư vấn và soạn thảo văn bản đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng Tư vấn và soạn thảo văn bản đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng
Tư vấn soạn thảo văn bản đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan