Luật sư bào chữa trong vụ án Hình sự

Luật sư tham gia quá trình điều tra, thu thập chứng cứ Luật sư tham gia quá trình điều tra, thu thập chứng cứVai trò của Luật sư khi tham gia vào quá trình điều tra, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự >>chi tiết
Luật sư tham gia quá trình Truy tố, Luận tội, cáo trạng Luật sư tham gia quá trình Truy tố, Luận tội, cáo trạng

Vai trò của Luật sư khi tham gia vào quá trình truy tố, luận tội, cáo trạng theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự
>>chi tiết
Luật sư tham gia quá trình Xét xử, truy vấn hồ sơ bút lục Luật sư tham gia quá trình Xét xử, truy vấn hồ sơ bút lục
Vai trò của Luật sư khi tham gia xét xử, truy vấn hồ sơ bút lục theo quy định của  Bộ Luật Tố tụng hình sự
 
>>chi tiết
Luật sư tham gia trình tự Tái thẩm, Giám đốc thẩm Luật sư tham gia trình tự Tái thẩm, Giám đốc thẩm
Vai trò của Luật sư khi tham gia trình tự Tái thẩm, Giám đốc thẩm theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự
>>chi tiết
Luật sư tư vấn quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo Luật sư tư vấn quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo
Luật sư tư vấn quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự
>>chi tiết
Luật sư xác định cấu thành tội phạm trong bộ luật tố tụng hình sự và luận cứ bào chữa. Luật sư xác định cấu thành tội phạm trong bộ luật tố tụng hình sự và luận cứ bào chữa.
Cấu thành tội phạm và luận cứ bào chữa của Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành.
>>chi tiết
Luật sư xác định căn cứ khiếu nại, đề xuất kháng nghị theo trình tự tố tụng Luật sư xác định căn cứ khiếu nại, đề xuất kháng nghị theo trình tự tố tụng
Luật sư xác định căn cứ khiếu nại, đề xuất kháng nghị theo trình tự tố tụng
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan