Điểm mới Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

Những điểm mới của Luật Tổ chức quốc hội năm 2014 Những điểm mới của Luật Tổ chức quốc hội năm 2014Ngày 20/11/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) gồm 7 chương 102 điều với nhiều điểm mới so với luật cũ như: >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan