Điểm mới Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014

Một số điểm mới của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014 Một số điểm mới của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014
 
Ngày 25/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Luật có nhiều điểm mới tiêu biểu như sau:
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan