Điểm mới Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015

Điểm mới của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 Điểm mới của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.  >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan