Điểm mới Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

Giới thiệu Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 Giới thiệu Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015Ngày 24-6-2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016. >>chi tiết
Điểm mới của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 Điểm mới của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015Ngày 24-6-2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016.  >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan