Điểm mới Luật Căn cước công dân năm 2014

Quy định về thẻ căn cước công dân Quy định về thẻ căn cước công dânLuật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 là Luật đầu tiên ghi nhận về việc căn cước công dân với nhiều điểm mới tích cực, trong đó có quy định về Thẻ căn cước công dân thay thế cho chứng minh nhân dân hiện tại. Về Thẻ căn cước công dân, cần lưu ý một số vấn đề sau: >>chi tiết
Khái quát về Luật căn cước công dân Khái quát về Luật căn cước công dânĐể đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội và nhu cầu giao dịch cũng như thực hiện quyền, lợi ích của người dân, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh về căn cước công dân phù hợp với điều kiện trong từng giai đoạn.  >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan