Điểm mới Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014Ngày 20/11/2014, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, gồm 09 Chương, 125 Điều. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan