Điểm mới Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Điểm mới của Luật Ban hành quy phạm pháp luật Điểm mới của Luật Ban hành quy phạm pháp luậtLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22/6/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016. Luật này gồm có 17 chương, 173 điều, thay thế cho Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.  >>chi tiết
Giới thiệu về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Giới thiệu về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015Ngày 22/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).  >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan