Điểm mới Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

Giới thiệu Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 Giới thiệu Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015
Sáng 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động với 439 số phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 88,87%.
 
>>chi tiết
Những điểm mới của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 Những điểm mới của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015Luật An toàn, vệ sinh lao động đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Các nội dung an toàn, vệ sinh lao động trong Luật lao động năm 2012 được xây dựng dựa trên nguyên tắc đưa ra những quy định khung, còn những quy định cụ thể đã được chi tiết trong Luật an toàn, vệ sinh lao động.  >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan