Tổ chức lại doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 
 
 
 
Theo quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Như vậy, về bản chất, tổ chức lại doanh nghiệp là một vấn đề bao gồm nhiều nội dung (biện pháp) gắn liền với việc thay đổi quy mô, cấu trúc bộ máy tổ chức, thay đổi hình thức pháp lý của những doanh nghiệp đang tồn tại trong nền kinh tế.
Luật Doanh nghiệp 2014 đã có nhiều quy định mới về tổ chức lại doanh nghiệp so với Luật Doanh nghiệp 2005. Cụ thể, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định chỉ có những công ty cùng loại mới được hợp nhất, sáp nhập với nhau. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2014 lại không yêu cầu điều kiện này. Như vậy, các công ty khác loại có thể hợp nhất với nhau hoặc cùng sáp nhập vào một công ty để thành lập công ty mới.
 
Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH. Nội dung này trước đây không được Luật Doanh nghiệp 2005 quy định mà chỉ được ghi nhận tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP. Cụ thể, theo Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty TNHH theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:
 
1. Có đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014.
 
2. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
3. Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 
4. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 
5. Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
 
Có thể nói, những đổi mới của Luật Doanh nghiệp 2014 về tổ chức lại doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp muốn thay đổi lại cấu trúc tổ chức bộ máy phục vụ nhu cầu mở rộng, phát triển kinh doanh và chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy thị trường mua bán doanh nghiệp (M&A) đang rất sôi động như hiện nay.
 

 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
           Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   NCP1E4
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan