Thủ tục Tố tụng

Thủ tục Tố tụng
 
Thủ tục tố tụng là trình tự, thủ tục khởi kiện để tòa án giải quyết các vụ việc về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh - thương mại, lao động và trình tự, thủ tục khởi tố, ...
Thủ tục tố tụng là trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ việc về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh - thương mại, lao động và trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.
 
Việc các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố tụng để giải quyết vụ án sẽ đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật; góp phần bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; giáo dục người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Cơ quan và Người tiến hành tố tụng Cơ quan và Người tiến hành tố tụng
Cơ quan tiến hành tố tụng là cơ quan nhà nước, thực hiện quyền lực nhà nước trong việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hình sự, vụ án hành chính và thi hành án dân sự hoặc kiểm sát ...
>>chi tiết
Thủ tục tố tụng Lao động Thủ tục tố tụng Lao động
Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động là hàng hoá, quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là quan hệ trao đổi sử dụng giá trị sức lao động. Trong mối quan hệ này...
>>chi tiết
Thủ tục tố tụng Hành chính Thủ tục tố tụng Hành chính
Theo quy định của pháp luật, cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức theo thủ tục do pháp luật quy định có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
>>chi tiết
Thủ tục tố tụng Hình sự Thủ tục tố tụng Hình sự
Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ...
>>chi tiết
Thủ tục tố tụng Kinh tế Thủ tục tố tụng Kinh tế
Các hoạt động kinh tế luôn có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, nó quyết định sự tồn tại cũng như phát triển của xã hội. Trong hoạt động kinh doanh - thương mại thường khó tránh khỏi các tranh chấp do ...
>>chi tiết
Thủ tục tố tụng Dân sự Thủ tục tố tụng Dân sự
 
Một trong các phương thức bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có hiệu quả nhất đó là phương thức khởi kiện đến Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự ...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan

Trang: 1 2