Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Huyện, Quận, Thị Xã

Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Huyện, Quận, Thị Xã

Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Huyện, Quận, Thị Xã bao gồm thủ tục về chứng thực hợp đồng nhà đất ở đô thị, hợp đồng ủy quyền, khai nhận di sản, đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch...
Cơ quan cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có tổng số 38 thủ tục. Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Huyện, Quận, Thị Xã bao gồm thủ tục về chứng thực hợp đồng nhà đất ở đô thị, hợp đồng ủy quyền, khai nhận di sản, đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch...
Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của UBND cấp huyện Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của UBND cấp huyệnNghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. >>chi tiết
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch“Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực. >>chi tiết
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. >>chi tiết
Thủ tục chứng thực chữ ký Thủ tục chứng thực chữ ký“Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực. >>chi tiết
Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Đăng ký hộ tịch theo quy định của Pháp luật bào gồm:  Xác nhận các sự kiện: sinh; kết hôn; tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác định lại dân tộc;... >>chi tiết
Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tính Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tínhỦy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi. >>chi tiết
Thủ tục bổ sung hộ tịch Thủ tục bổ sung hộ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi. >>chi tiết
Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi. >>chi tiết
Thủ tục điều chỉnh hộ tịch (Trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ lưu tại UBND cấp huyện ) Thủ tục điều chỉnh hộ tịch (Trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ lưu tại UBND cấp huyện )
Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng Sổ hộ tịch chỉ còn lưu lại tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.
>>chi tiết
Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinhTrong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh. >>chi tiết
Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịchBản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, căn cứ vào sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ, để cấp cho người có yêu cầu. >>chi tiết
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản song ngữ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản song ngữChứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan