Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, lập hồ sơ do Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức được thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Đồng thời, các Cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng.
 
  

Đặc điểm của thủ tục hành chính:

- Được Luật Hành chính quy định chặt chẽ, toàn bộ các quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính tạo thành chế định quạn trọng của Luật Hành chính.

- Thủ tục hành chính được phân biệt với thủ tục tố tụng của Toà án và phần lớn nằm ngoài thẩm quyền của Toà án

- Chỉ các hoạt động quản lý hành chính nhà nước được quy phạm thủ tục hành chính điều chỉnh mới là thủ tục hành chính. Hiện nay, các quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính ngày càng được quy định cụ thể,chặt chẽ, rõ ràng theo hướng cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo xây dựng nền hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu quả trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   K8GRGR
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan