Quản lý hành chính

 
Quản lý hành chính là sự tác động của cơ quan hành chính nhà nước lên đối tượng là con người hoặc là các mối quan hệ xã hội để đạt mục tiêu của Chính phủ. Phương pháp quản lý và cách tiếp cận cụ thể phụ thuộc vào từng thể chế chính trị tại các nước, cũng như mục tiêu cần đạt được.

Ví dụ tại Việt Nam vào thập niên 2000, mục tiêu cần đạt được nêu ra là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tiếp cận dưới góc độ thực thi quyền lực nhà nước thì quản lý hành chính nhà nước là thực thi quyền hành pháp của nhà nước. Dưới góc độ hoạt động cụ thể thì quản lý hành chính là điều chỉnh hành vi con người, hành vi xã hội và tổ chức thực thi pháp luật ban hành.

Ngoài ra quản lý hành chính ở trong chính phủ, quản lý hành chính còn được xem xét trong mối quan hệ ngoài nhà nước, còn gọi là hành chính tư.

 
HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng về lĩnh vực thủ tục hành chính, tư pháp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trình tự thủ tục, cách thức tiến hành, thời gian thụ lý và các biểu mẫu.

Các dịch vụ cơ bản:

                   1. Tư vấn pháp luật hành chính công;
                   2. Tư vấn thủ tục hành chính, tư pháp nhân thân;
                   3. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính, tư pháp nhân thân;
                   4. Cung cấp các văn bản pháp quy, biểu mẫu thủ tục hành chính, tư pháp nhân thân
                   5. Tư vấn cơ cấu tổ chức hệ thống cơ quan nhà nước;
                   6. Tư vấn thủ tục tố tụng: Dân sự, Hình sự, Hành chính .....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website HSLAWS:

 

         - http://www.hslaw.vn/

         - http://www.thanhlapcongty.asia

         - http://www.luatsurieng.vn

         - http://www.tuvanphapluat.asia

         - http://www.luatsu.cc

 
 
 
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   KCOBIM
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan