Hệ thống hóa các thủ tục hành chính

Hệ thống hóa các thủ tục hành chính
 
Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, lập hồ sơ do Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức
Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, lập hồ sơ do Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức được thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Đồng thời, các Cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
 
Tuy nhiên, hiện nay thủ tục hành chính còn khá rườm rà và phức tạp, gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện. Vì vậy, nhà nước đang chú trọng vào việc hệ thống hóa thủ tục hành chính để tạo sự đơn giản hóa, minh bạch hóa nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân.
Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luậtĐiều 44, Điều 45 và Điều 46  Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật >>chi tiết
Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần haiĐiều 36 đến Điều 43 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu hai  >>chi tiết
Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầuĐiều 27 đến Điều 35  Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu >>chi tiết
Thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp Thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấpĐiều 25 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về Thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp >>chi tiết
Thẩm quyền của Tổng thanh tra Chính phủ Thẩm quyền của Tổng thanh tra Chính phủĐiều 24 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về thẩm quyền của Tổng thanh tra Chính phủ  >>chi tiết
Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủĐiều 22, Điều 23 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ >>chi tiết
Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở, giám đốc sở và cấp tương đương Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở, giám đốc sở và cấp tương đươngĐiều 19, Điều 20 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở, giám đốc sở và cấp tương đương  >>chi tiết
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của UBND các cấp Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của UBND các cấpĐiều 17, Điều 18, Điều 21 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp xã, huyện, tỉnh >>chi tiết
Trình tự khiếu nại Trình tự khiếu nạiĐiều 7 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về trình tự khiếu nại >>chi tiết
Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 bao gồm 8 chương 70 điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2012 >>chi tiết
Rút khiếu nại Rút khiếu nạiĐiều 6 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về rút khiếu nại >>chi tiết
Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết Các khiếu nại không được thụ lý giải quyếtĐiều 11 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về các khiếu nại không được thụ lý giải quyết >>chi tiết
Hình thức và thời hiệu khiếu nại Hình thức và thời hiệu khiếu nạiĐiều 8 và Điều 9  Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về hình thức khiếu nại và thời hiệu khiếu nại >>chi tiết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình khiếu nại Các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình khiếu nại Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước,...
Điều 6 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:
>>chi tiết
Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nại Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nạiĐiều 5 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về trách nhiệm khiếu nại và giải quyết khiếu nại >>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan