Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Đơn giản hóa thủ tục hành chính Ngày 10/01/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ từ trung ương xuống địa phương (gọi tắt là Đề án 30).
 
 
 
Cốt lõi của việc triển khai thực hiện Đề án 30 là đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm tính công khai, minh bạch trong chính sách và thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam là một trong những nền kinh tế gia nhập thị trường kinh tế quốc tế khá muộn. Chính vì vậy, để sớm bắt kịp được nền kinh tế thị trường, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm tới việc cải cách hành chính, trong đó cải cách TTHC được xem như một khâu đột phá, một khâu quan trọng hàng đầu.

Công tác cải cách hành chính nói chung, đơn giản hóa TTHC nói riêng càng trở nên bức thiết khi kinh tế thế giới đang rơi vào một cuộc khủng hoảng và suy thoái sâu rộng, ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia. Với nhiều chính sách kinh tế, tài chính mạnh mẽ và hiệu quả, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các quốc gia hạn chế được tối đa sự ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoái. Bên cạnh các giải pháp về kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã tiếp tục đẩy mạnh đơm giản hoá thủ tục hành chính để sớm đưa nền kinh tế Việt Nam trở lại quỹ đạo phát triển, đồng thời nắm bắt những cơ hội của khủng hoảng kinh tế toàn cầu mang lại.
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   71SPK2
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan