Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn đến 50 năm

Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn đến 50 năm Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán đã được Chính phủ ban hành ngày 30/6/2018.
 
 
 
 
 
 
Những thông tin về trái phiếu Chính phủ được Nghị định này quy định như sau:
Về kỳ hạn trái phiếu Chính phủ: Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn chuẩn là 03 năm, 05 năm, 07 năm, 10 năm , 15 năm, 20 năm, 30 năm và 50 năm; các kỳ hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.
 
 
Tất cả quy định cần biết về trái phiếu Chính phủ (Ảnh minh họa)
 
Về mệnh giá phát hành: Trái phiếu Chính phủ có mệnh giá là 100.000 đồng hoặc là bội số của 100.000 đồng.
 
Đồng tiền phát hành, thanh toán: Đồng tiền phát hành, thanh toán là đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước bằng ngoại tệ, đồng tiền phát hành, thanh toán là ngoại tệ tự do chuyển đổi.
 
Hình thức trái phiếu Chính phủ: Trái phiếu Chính phủ được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử tùy thuộc vào phương thức phát hành.
 
Lãi suất trái phiếu Chính phủ: Trái phiếu được phát hành theo lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc lãi suất chiết khấu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước.
 
Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu Chính phủ
Tiền lãi được thanh toán theo định kỳ 06 tháng một lần, hoặc 12 tháng một lần, hoặc thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn cùng với thanh toán gốc.
 
Tiền gốc được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn hoặc thanh toán trước hạn theo thông báo của chủ thể phát hành đối với từng đợt phát hành.
 
Phương thức phát hành: Trái phiếu Chính phủ được phát hành theo phương thức đấu thầu phát hành, bảo lãnh phát hành và phát hành riêng lẻ.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   AORH8M
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan