Địa phương được phát hành trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng

Địa phương được phát hành trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng Nội dung này thể hiện tại Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, trong đó phát hành trái phiếu được quy định là một trong những hình thức vay của chính quyền địa phương.
 
 
 
 
 
 
Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương gửi Bộ Tài chính xem xét và cho ý kiến.
 
Đề án phải có các nội dung về khối lượng phát hành; kỳ hạn trái phiếu phát hành đảm bảo từ 01 năm trở lên và mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng; đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam; dự kiến thời gian và phương thức phát hành…
 
Riêng trường hợp phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh phải tuân thủ các quy định như đối với phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thông thường và UBND cấp tỉnh phải báo cáo danh mục dự án sử dụng nguồn phát hành trái phiếu này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   0A5PE7
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan