Xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự - Hỏi và đáp

Những hành vi được xem là vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự Những hành vi được xem là vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự
 
Pháp luật đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự như: vắng mặt thực hiện việc thi hành án mà không có lý do chính đáng, cố tình không thực hiện bản án, quyết định...
     
>>chi tiết
Đối tượng bị xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự Đối tượng bị xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự

Người phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định; không tự nguyện thi hành các quyết định về thi hành án tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà xử phạt vi phạm hành chính ...
 
    
>>chi tiết
Xử phạt vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự Xử phạt vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  Mức xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật...
    
>>chi tiết
Xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự Xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Những người sau đây có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự:  Chấp hành viên đang giải quyết việc thi hành án; Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản của vụ án phá sản;...
 
    
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan