Thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án - Hỏi và đáp

Quyền yêu cầu Tòa án giải thích bản án, quyết định được thực hiện Quyền yêu cầu Tòa án giải thích bản án, quyết định được thực hiện

Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án và cơ quan thi hành án có quyền yêu cầu bằng văn bản...
 
 
>>chi tiết
Quy định của Pháp luật về việc cấp bản án, quyết định của Tòa án Quy định của Pháp luật về việc cấp bản án, quyết định của Tòa án

Khi bản án, quyết định của Tòa án thuộc trường hợp được thi hành thì Tòa án đã tuyên bản án, quyết định đó phải cấp cho người thi hành án và người phải thi hành bản án...
 
 
>>chi tiết
Những bản án, quyết định dân sự nào của Tòa án được thi hành Những bản án, quyết định dân sự nào của Tòa án được thi hành

Những bản án, quyết định dân sự của Tòa án được thi hành là những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, bao gồm...
 
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan