Thi hành án trong một số trường hợp cụ thể - Hỏi và đáp

Những cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy vật chứng, tài sản Những cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy vật chứng, tài sản
 
Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy...
      
>>chi tiết
Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung công quỹ nhà nước Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung công quỹ nhà nước
 
Đối với vật chứng, tài sản tạm giữ mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự...
    
>>chi tiết
Tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ Tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ
 
Thủ kho có trách nhiệm trực tiếp nhận, kiểm tra hiện trạng vật chứng, tài sản tạm giữ và nhập kho thi hành án. Việc giao nhận vật chứng, tài sản tạm giữ phải được lập biên bản...
      
>>chi tiết
Chuyển giao vật chứng, tài sản tạm giữ kèm theo bản án, quyết định Chuyển giao vật chứng, tài sản tạm giữ kèm theo bản án, quyết định
 
Vật chứng, tài sản tạm giữ trong bản án, quyết định hình sự do yêu cầu phục vụ việc xét xử mà chưa được chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự thì phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án ...
     
>>chi tiết
Xử lý với trường hợp không chấm dứt công việc đã có bản án, quyết định buộc chấm dứt Xử lý với trường hợp không chấm dứt công việc đã có bản án, quyết định buộc chấm dứt
 
Người phải thi hành án không tự nguyện chấm dứt việc thực hiện công việc mà theo bản án, quyết định không được...
        
>>chi tiết
Tạm đình chỉ, đình chỉ và khôi phục thi hành án đối với người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản Tạm đình chỉ, đình chỉ và khôi phục thi hành án đối với người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản
 
Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ ra các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và khôi phục thi hành án trong các trường hợp sau...
      
>>chi tiết
Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
 
Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại thì việc thi hành án được thực hiện như sau...
>>chi tiết
Thi hành quyết định giám đốc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa Thi hành quyết định giám đốc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa
 
Theo quy định của pháp luật, việc thi hành quyết định giám đốc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa được thực hiện như sau...
     
>>chi tiết
Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
 
Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực được thi hành như sau ...
     
>>chi tiết
Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án
 
Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án được pháp luật quy định như sau...
      
>>chi tiết
Thủ tục đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Thủ tục đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
 
Khi Tòa án hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì ngay sau khi nhận được quyết định của Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời...
>>chi tiết
Thủ tục thi hành quyết định sửa đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời Thủ tục thi hành quyết định sửa đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời
 
Theo quy định của pháp luật, thủ tục thi hành quyết định sửa đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời được pháp luật quy định như sau...
    
>>chi tiết
Các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế được áp dụng khi thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế được áp dụng khi thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
 
Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định thi hành, Chấp hành viên phải áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế sau đây...
    
>>chi tiết
Trả lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù Trả lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù
 
Chấp hành viên gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Giám thị trại giam, trại tạm giam...
    
>>chi tiết
Thủ tục trả lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù Thủ tục trả lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù
 
Chấp hành viên gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Giám thị trại giam, trại tạm giam...
 
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan