Thi hành án dân sự - Hỏi và đáp

Việc phối hợp các cơ quan, tổ chức với cơ quan thi hành án, Chấp hành viên Việc phối hợp các cơ quan, tổ chức với cơ quan thi hành án, Chấp hành viên
 
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mình cơ quan, tổ chức, và cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành án....
   
>>chi tiết
Người phải thi hành án không thi hành án Người phải thi hành án không thi hành án
 
Nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật thi hành ...
 
   
>>chi tiết
Những ai có quyền yêu cầu thi hành án? Những ai có quyền yêu cầu thi hành án?
 
Đáp:
Người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án....
 
   
>>chi tiết
Người được thi hành án và người phải thi hành án có được quyền thỏa thuận? Người được thi hành án và người phải thi hành án có được quyền thỏa thuận?
 
Người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền thỏa thuận về việc thi hành án, nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thỏa thuận....
 
   
>>chi tiết
Người được thi hành án và người phải thi hành án phải nộp phí và chi phí nào? Người được thi hành án và người phải thi hành án phải nộp phí và chi phí nào?
 
Người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án hoặc do ngân....
 
   
>>chi tiết
Có điều kiện thi hành án Có điều kiện thi hành án
 
Có điều kiện thi hành án là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án....
 
   
>>chi tiết
Thời hiệu yêu cầu thi hành án Thời hiệu yêu cầu thi hành án
 
Thời hiệu yêu cầu thi hành án là thời hạn mà người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án; hết thời hạn đó thì mất quyền yêu cầu cơ quan thi...
 
   
>>chi tiết
Đối tượng liên quan đến thi hành án dân sự Đối tượng liên quan đến thi hành án dân sự
 
Các đối tượng liên quan đến việc thi hành án gồm:
1.      Người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành...
   
>>chi tiết
Tiếng nói và chữ viết dùng trong thi hành án dân sự Tiếng nói và chữ viết dùng trong thi hành án dân sự
 
Đương sự có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình nhưng phải có người phiên dịch. Đương sự là người dân tộc thiểu số mà không biết tiếng Việt thì cơ quan thi hành án ...
   
>>chi tiết
Bản án, quyết định nào được thi hành theo luật thi hành án dân sự Bản án, quyết định nào được thi hành theo luật thi hành án dân sự
 
Bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần...
   
>>chi tiết
Phạm vi điều chỉnh của Luật thi hành án dân sự Phạm vi điều chỉnh của Luật thi hành án dân sự

Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản...
 
  
>>chi tiết
Thời điểm có hiệu lực của Luật Thi hành án dân sự Thời điểm có hiệu lực của Luật Thi hành án dân sự

Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009...
 
  
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan