Cơ chế quản lý của Hợp tác xã

Cơ chế quản lý của Hợp tác xã
 
Từ những kinh nghiệm thành công trong và ngoài nước, HSLAWS có thể đảm bảo một cách chắc chắn rằng hợp tác xã có thể hoạt động tốt như bất kỳ doanh nghiệp nào ...

 
Ý niệm về cơ cấu tổ chức của hợp tác xã có dạng tứ giác do Henri Desroche phát minh cho phép chúng ta nhận diện mối quan hệ giữa các thành phần cốt yếu cấu thành nên hợp tác xã. 
   
   1. Xã viên với tư cách là những người đồng sở hữu hợp tác xã.
 
   2. Ban Quản trị được bầu ra để đảm nhiệm chức năng chăm sóc lợi ích của xã viên. Họ đại diện cho xã viên.
 
   3. Ban Điều hành và đứng đầu là Chủ nhiệm hợp tác xã có nhiệm vụ bảo đảm “doanh nghiệp” hợp tác xã hoạt động có hiệu quả nhất.
 
   4. Nhân viên là những người trực tiếp cung ứng các dịch vụ cho xã viên. Họ mưu tìm lợi ích từ hợp tác xã qua chế độ lương và phúc lợi xã hội.
 
Hình ảnh tứ giác với bốn cạnh phía trên là một minh hoạ rõ ràng về những mối quan hệ giữa bốn nhóm thành phần trong hợp tác xã. Khi nhìn vào cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, chúng ta thấy rằng nó dường như phức tạp hơn bởi nó có hai cơ cấu cùng tồn tại và hoạt động: khía cạnh hiệp hội hoạt động trên cơ sở dân chủ và khía cạnh doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở kinh doanh.
 
Căn cứ pháp lý:
 

-  Thông tư Số: 03/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   2YIRGL
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan