Tái cấu trúc về tài chính

Tái cấu trúc về tài chính
 
Tái cấu trúc về tài chính là xác định lại tính hợp lý, hợp lệ của các dòng tiền và nguồn tiền trong hệ thống tài chính của doanh nghiệp, từ đó tạo sức mạnh để lưu thông nguồn tiền...
Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính. Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó.
 
Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp:
 
- Hoạt động tài chính của doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 
- Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp;
 
- Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.
 
Tái cấu trúc về tài chính là xác định lại tính hợp lý, hợp lệ của các dòng tiền và nguồn tiền trong hệ thống tài chính của doanh nghiệp, từ đó tạo sức mạnh để lưu thông nguồn tiền...
 
Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nền tảng tài chính của các doanh nghiệp vẫn còn sơ khai. Do đó, trước khi triển khai việc tái cấu trúc lại tài chính, doanh nghiệp phải rà soát lại tình hình thực trạng của doanh nghiệp mình; xác định lại nguồn vốn; xác định các chỉ tiêu đo lường quen thuộc như KPI (Key Performance Indicator – Chỉ số đánh giá thực hiện công việc), KRI (Key Risk Indicator – Chỉ số quản trị rủi ro)...; sau cùng là kiểm soát chất lượng tài chính của doanh nghiệp.
 
Phương pháp tái cấu trúc tài chính cho doanh nghiệp:
 
- Xác định được cấu trúc vốn của doanh nghiệp;
 
- Tối ưu hóa vốn cố định của doanh nghiệp;
 
- Tối ưu hóa các chính sách huy động vốn;
 
- Tăng cường chính sách thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho;
 
- Có chính sách đầu tư cụ thể, theo dõi sát sao dòng vốn đầu tư;
 
- Các biện pháp khác: Lập quỹ dự phòng khi kinh doanh có lãi; tối ưu hóa năng suất, máy móc, rút ngắn quy trình sản xuất; nâng cao năng lực của đội ngũ kinh doanh...
 
Việc nghiên cứu cấu trúc tài chính doanh nghiệp có chức năng xác định và tổ chức các nguồn vốn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng vốn cho quá trình sản xuất trong doanh nghiệp; phân phối thu nhập trong doanh nghiệp; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh. Đi sâu vào việc nghiên cứu cấu trúc tài chính doanh nghiệp giúp các nhà quản trị đưa ra được chính sách hợp lý trong việc tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
 
Các vấn đề của Tái cấu trúc về tài chính gồm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ cấu tài sản cố định Cơ cấu tài sản cố địnhTài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật, là yếu tố chủ yếu thể hiện năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nói cách khác, tài sản cố định là "hệ thống xương" và bắp thịt của quá trình kinh doanh... >>chi tiết
Cơ cấu vốn lưu động Cơ cấu vốn lưu độngViệc nghiên cứu về quản lý vốn lưu động sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra cách thức quản lý vốn lưu động tối ưu và đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp... >>chi tiết
Hệ thống quản lý tài chính của Doanh nghiệp Hệ thống quản lý tài chính của Doanh nghiệpQuản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và lập các kế hoạch kinh doanh... >>chi tiết
Quản lý dòng, nguồn tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Quản lý dòng, nguồn tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanhĐối với mỗi quốc gia thì sản xuất hàng hóa luôn luôn giữ vị trí quan trọng, đây là những hoạt động có ý nghĩa quyết định đên sự phát triển của quốc gia... >>chi tiết
Cấu trúc vốn của doanh nghiệp Cấu trúc vốn của doanh nghiệpCấu trúc vốn là thuật ngữ tài chính nhằm mô tả nguồn gốc và phương pháp hình thành nên nguồn vốn để doanh nghiệp có thể sử dụng mua sắm tài sản, phương tiện vật chất và hoạt động kinh doanh.  >>chi tiết
Cơ cấu đầu tư Cơ cấu đầu tưCơ cấu đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn... quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lực lớn hơn về mọi mặt kinh tế - xã hội... >>chi tiết
Cơ cấu nguồn vốn vay Cơ cấu nguồn vốn vay
 
Cơ cấu vốn trong doanh nghiệp có ảnh hưởng quyết định đến khả năng thực thi các chiến lược kinh doanh, hiệu quả kinh tế và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhưng tìm được một cơ cấu vốn tối ưu không phải là chuyện dễ dàng...

>>chi tiết
Cơ cấu nợ phải thu Cơ cấu nợ phải thu
 
Trong khi chính sách hạ lãi suất vẫn chưa thể giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, hoạt động doanh nghiệp tái cơ cấu nợ lại đang dần trở nên rõ nét... 
 
>>chi tiết
Hoạch định và phân bổ Hoạch định và phân bổ

Các công ty thường hoạch định theo 3 cấp độ tổ chức: cấp độ công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng. Cấp công ty chịu trách nhiệm thiết kế chiến lược của công ty để định hướng hoạt động ... 
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan