Tái cấu trúc về nhân sự lao động

Tái cấu trúc về nhân sự lao động
 
Tái cấu trúc về nhân sự lao động của doanh nghiệp là đưa ra một cơ cấu tổ chức hợp lý, từ đó xác định định biên lao động phù hợp với doanh nghiệp nói chung và phù hợp với năng lực của từng cá nhân nói riêng...
             Nhân sự lao động là yếu tố rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam. Tái cấu trúc về nhân sự lao động là cơ sở để đổi mới quản trị nguồn nhân lực, cho phép doanh nghiệp nâng cao chất lượng hệ thống quản lý và chất lượng nguồn nhân lực.
 
            Các hoạt động để tái cấu trúc nhân sự lao động quan trọng là việc rà soát và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tiến hành điều chỉnh phân cấp phân quyền, thiết lập lại hệ thống mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc, từ đó đánh giá và bố trí sắp xếp lại nhân sự, điều chỉnh các chính sách quản trị nguồn nhân lực mới phù hợp.
 
Tái cấu trúc nhân sự không chỉ đơn thuần là quá trình cắt giảm, điều động nhân sự mà còn là quá trình thay đổi tư duy, nhận thức và phương pháp điều hành.
 
Với đội ngũ luật sư và chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là tư vấn tái cấu trúc về nhân sự lao động mục đích tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự, lao động cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.
 

Các vấn đề tư vấn Tái cấu trúc về nhân sự lao động bao gồm:

 1. Cơ cấu tổ chức quản lý lao động..

Cơ cấu tổ chức quản lý lao động Cơ cấu tổ chức quản lý lao động
 
Bản chất của việc tồn tại cơ cấu tổ chức là sự phân chia quyền hạn và trách nhiệm trong quản lý. Vì vậy cơ cấu tổ chức một mặt phản ánh cơ cấu trách nhiệm của mỗi người trong doanh nghiệp, mặt khác tác động tích cực...
 
>>chi tiết
Tuyển dụng Tuyển dụng

Hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ lao động. Do đó, tuyển dụng có vai trò quyết định, tạo điều kiện sử dụng nhân sự...
 
>>chi tiết
Huấn luyện và đào tạo Huấn luyện và đào tạo

Đào tạo là một quá trình học tập lý luận và kinh nghiệm để biến đổi về chất lượng lâu dài của cá nhân, giúp cá nhân có thêm năng lực để thực hiện công việc...
 
>>chi tiết
Quản lý lao động Quản lý lao động
 
Muốn thu được kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh cần có phương pháp quản lý lao động hợp lý để tối ưu hóa nguồn lao động...
 
>>chi tiết
Chế độ, chính sách lao động Chế độ, chính sách lao động

Chế độ, chính sách lao động là một vấn đề quan trọng được người lao động quan tâm. Việc ban hành chế độ, chính sách lao động hợp lý sẽ tạo động lực phấn đấu và làm việc cho người lao động...
 
>>chi tiết
Khen thưởng, kỷ luật Khen thưởng, kỷ luật
 
Bên cạnh việc đề ra các chính sách lao động hợp lý thì khen thưởng, kỷ luật cũng là vấn đề quan trọng cần phải quan tâm trong doanh nghiệp....
 
>>chi tiết
Quản trị hành chính Quản trị hành chính
Quản trị hành chính văn phòng là việc hoạch định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa và kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin, giúp cơ quan tổ chức vận hành tốt để đạt được mục tiêu của mình...
>>chi tiết
An ninh chính trị nội bộ An ninh chính trị nội bộ

An ninh, chính trị nội bộ là một vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm trong quá trình vận hành sản xuất, kinh doanh...
 
>>chi tiết
Phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ Phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ

Phòng chống lụt bão, cháy nổ hiện nay vẫn chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình hoạt động của doanh nghiệp...
 
>>chi tiết
Văn thư lưu trữ Văn thư lưu trữ

Văn thư, lưu trữ là việc quản lý hồ sơ tài liệu, bao gồm việc sắp xếp, thiết kế, xem xét lại các hồ sơ, tài liệu trong tổ chức, liên quan đến việc phối hợp các nhiệm vụ xử lý, bảo quản, khai thác, chỉnh lý, lưu trữ và tiêu huỷ hồ sơ, tài liệu...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan