Tái cấu trúc Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm

Tái cấu trúc Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm
Tái cấu trúc hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm là hoạch định lại hệ thống quản lý mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật...
 
Tái cấu trúc hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm sẽ giúp Tổ chức, Doanh nghiệp thiết lập được các quy trình chuẩn để kiểm soát các hoạt động từ sản xuất cho đến hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng và phân phối sản phẩm, giúp cán bộ nhân viên trong Doanh nghiệp thực hiện công việc đúng ngay từ đầu và thường xuyên cải tiến công việc thông qua các hoạt động theo dõi và giám sát quá trình quản lý chất lượng sản phẩm.
 
Chất lượng được hình thành là kết quả sự tác động của hàng loạt các yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý đúng đắn các yếu tố này. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng được gọi là quản lý chất lượng. Các vấn đề tái cấu trúc hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm bao gồm:
 
  • Quản lý chất lượng
  • Hệ thống quản lý chất lượng
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ
Trong xu thế toàn cầu, các công ty thuộc mọi quốc gia trên thế giới muốn tồn tại và phát triển thì ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm. Các nguồn lực tự nhiên chỉ đem đến cho doanh nghiệp thế mạnh chứ không đem lại sự phồn vinh mà chính sản phẩm, chất lượng sản phẩm mới chính là chìa khóa đem lại sự tồn vinh.
 
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội với đội ngũ luật sư và chuyên viên hàng đầu hiện nay đã tư vấn cho hàng trăm Doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến tái cấu trúc hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm. Hãy đến với chúng tôi, những chuyên gia hàng đầu tại HSLAWS sẽ tư vấn cho bạn những giải pháp cho hệ thống quản lý chất lương hiệu quả nhất.
Khái niệm về Hệ thống quản lý chất lượng Khái niệm về Hệ thống quản lý chất lượng
Hệ thống quản lý chất lượng là một tập hợp các yếu tố liên quan và tương tác để lập chính sách và mục tiêu chất lượng và đạt được các mục tiêu đó. 
>>chi tiết
Một số Hệ thống quản lý chất lượng Một số Hệ thống quản lý chất lượng
Hệ thống quản lý chất lượng là một phần của khoa học quản lý đóng vai trò hết sức quan trọng giúp các Tổ chức, Doanh nghiệp dựa vào đó để hoàn thiện chất lượng sản phẩm của mình. 
>>chi tiết
Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là một trong các tiêu chuẩn cơ bản thuộc bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng ...

>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan